Novinky

Změny u osobních vozidel od roku 2024

Počínaje 1. 1. 2024 se do zákona o daních z příjmů vrací pojem vozidla s daňově omezenou vstupní cenou. Omezení daňového základu u osobních vozidel tedy není úplnou novinkou, v letech 2003 až 2007 již bylo aplikováno a jednalo se o hodnotu 1 500 000 Kč.

Prodej firmy přes IPO, Trh START

Pokud zvažujete prodej firmy přes IPO, případně jinou cestou přes investora, se vším Vám rádi pomůžeme a zajistíme komplexní proces od analýzy až po transakci.

Právní novinky 30.10.-3.11.2023

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 3125/2022, ve kterém se velký senát zabýval počátkem běhu promlčecí lhůty ve chvíli, kdy věřitel vyzve dlužníka k úhradě za již poskytnuté plnění, neboť v této oblasti dosud panovala nejednotná soudní praxe.

close ribbon