Pracovní právo & compliance

Poskytujeme poradenství ve všech otázkách pracovněprávních vztahů pro zaměstnance i zaměstnavatele. Hledáte úsporu času, eliminaci rizik vyplývajících z chybné interpretace právních předpisů anebo více prostoru věnovat se plně rozvoji Vašeho podnikání?

Zákoník práce a další předpisy pracovního práva jsou stále koncipovány na ochranářském principu zaměstnance a v případě nevhodně zvoleného způsobu ukončení pracovního poměru, nebo nesplnění formálních požadavků na dokumentaci k ukončení pracovního poměru mohou zaměstnavateli vzniknout značné náklady.

Základem našich služeb je osobní přístup, důraz na porozumění provozním potřebám zaměstnavatelů a snaha o nalezení praktického a jednoduchého řešení. Naším cílem je vytvoření právního rámce pro fungující, rovnovážný a bezproblémový vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Umíme se na věci podívat jinak a proto nabízíme komplexní podporu při řešení Vašich problémů a zavedení pracovních procesů. 

Jsme připraveni pro vás zajistit:

  • přípravu pracovněprávní dokumentace (pracovní a manažerské smlouvy, směrnice apod.);
  • motivační programy, opční programy managementu, programy ESOP, a to včetně daňových aspektů;
  • nastavení benefitů pro zaměstnance, a to i s ohledem na daňové aspekty benefitů;
  • alternativní nastavení pracovní doby, včetně pružné pracovní doby, konta pracovní doby a sdílených pracovních míst;
  • ukončování pracovních poměrů a hromadné propouštění;
  • vyjednávání s odborovou organizací, nastavení srážek ze mzdy a exekucí na mzdu;
  • pracovněprávní audity zaměřené na revizi pracovněprávní dokumentace a vnitřních předpisů;
  • pracovněprávní spory, včetně sporů z odpovědnosti zaměstnance nebo zaměstnavatele;
  • příprava compliance dokumentace a jejich implementace ve firmách, včetně GDPR, whistleblowingu, AML, ESG atd.

Garant oblasti

close ribbon