Pracovní právo & compliance

Poskytujeme poradenství ve všech otázkách pracovněprávních vztahů pro zaměstnance i zaměstnavatele. Hledáte úsporu času, eliminaci rizik vyplývajících z chybné interpretace právních předpisů anebo více prostoru věnovat se plně rozvoji Vašeho podnikání?

Zákoník práce a další předpisy pracovního práva jsou stále koncipovány na ochranářském principu zaměstnance a v případě nevhodně zvoleného způsobu ukončení pracovního poměru, nebo nesplnění formálních požadavků na dokumentaci k ukončení pracovního poměru mohou zaměstnavateli vzniknout značné náklady.

Základem našich služeb je osobní přístup, důraz na porozumění provozním potřebám zaměstnavatelů a snaha o nalezení praktického a jednoduchého řešení. Naším cílem je vytvoření právního rámce pro fungující, rovnovážný a bezproblémový vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Umíme se na věci podívat jinak a proto nabízíme komplexní podporu při řešení Vašich problémů a zavedení pracovních procesů. 

Jsme připraveni pro vás zajistit:

 • příprava pracovněprávní dokumentace (pracovní a manažerské smlouvy, směrnice apod.);
 • motivační programy, opční programy managementu, programy ESOP, a to včetně daňových aspektů;
 • nastavení benefitů pro zaměstnance s ohledem na daňové aspekty benefitů;
 • alternativní nastavení pracovní doby včetně pružné pracovní doby, konta pracovní doby a sdílených pracovních míst; • ukončování pracovních poměrů a hromadné
  propouštění;
 • vyjednávání s odborovou organizací, nastavení srážek ze mzdy a exekucí na mzdu;
 • pracovněprávní audity zaměřené na revizi;
 • pracovněprávní dokumentace a vnitřních předpisů;
 • pracovněprávní spory včetně sporů z odpovědnosti zaměstnance nebo zaměstnavatele;
 • příprava compliance dokumentace a jejich implementace ve firmách včetně GDPR, whistleblowingu, AML, ESG atd.

Garant oblasti

close ribbon