Marian se ve své praxi primárně zaměřuje na oblast daně z příjmů právnických osob. Pomáhal klientům s nastavením vhodné struktury (včetně úprav) jejich podnikatelských aktivit v České republice (jak pro české firmy, tak pro zahraniční investory). Řadě klientům pomohl s uplatněním odečitatelné položky na výzkum a vývoj a dalších slev/osvobození (např. osvobození licenčních poplatků od srážkové daně).

V rámci skupiny SAMAK Marian úzce spolupracuje především s právníky na přeměnách obchodních společností, strukturování prodeje rodinných firem a kontrole obchodních smluv z daňového pohledu.

Případové studie

Články

„Všechny naše sny se mohou stát skutečností, pokud máme odvahu je následovat.“

– Walt Disney

Jazykové znalosti

CZ EN PL

Vzdělání

  • Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity, titul Ing., 2000

Specializace

Daňové a účetní služby
close ribbon