Daňové a účetní služby

Myslete na daňové přiznání již dnes!

S blížícím se koncem zdaňovacího období roku 2023 vyvstává otázka zpracování daňových přiznání, kdy je podnikající fyzická osoba nebo osoba právnická povinna podat toto daňové přiznání do konce března roku 2024. Výjimku podání do konce června 2024 mají pouze ty daňové subjekty, kterým zpracuje daňové přiznání daňový poradce.

 

Jste firma a potřebujete poradit s daňovým přiznáním, DPH či v jiných daňových oblastech? Pro potřeby Vašich obchodních či strategických rozhodnutí Vám zanalyzujeme daňové dopady Vámi zvažovaných kroků a doporučíme optimální variantu transakce. Provádíme daňové i účetní audit.

Zastoupíme vás ve všech jednáních s finančními úřady, při daňových kontrolách, odvolacích řízeních i daňových soudních sporech.

Poradíme Vám s optimální prací se ziskem z Vašeho podnikání nebo nastavíme transferové ceny, a to vše s ohledem na minimalizaci daňových rizik.

Nabízíme komplexní řešení v oblasti daní a účetnictví, zahrnující posuzování smluv a transakcí z daňového pohledu, daňovou a účetní podporu při M&A projektech, zakládání, restrukturalizaci či likvidaci společností a poradenské služby v oblasti mezinárodního zdanění a transferových cen. Nastavíme struktury pro mezinárodní obchod, ochranu majetku a při optimalizaci daňových rizik. 

Jsme připraveni pro vás zajistit:

 • vedení účetnictví, mzdovou agendu, účetní audity;
 • daňové plánování, optimalizaci, mezinárodní zdanění a zkalkulovat budoucí daňová zatížení, vč. mezinárodních aspektů a možnosti využití nadnárodních firemních struktur;
 • daňové strukturování přeměn s cílem posouzení vhodné formy přeměny a jejich daňových důsledků;
 • daňové strukturování holdingů s cílem nastavení daňově optimální holdingové struktury;
 • daňové aspekty koncernových vztahů, a to včetně problematiky transferových cen;
 • daňové strukturování transakcí, s cílem posouzení vhodné formy přeměny a jejich daňových důsledků;
 • posouzení daňových dopadů různých druhů příjmů z pohledu české legislativy a smluv o zamezení dvojího zdanění, vč. kalkulace daňového dopadu v rámci přeshraničních transakcí;
 • daňové a finanční due diligence cílových společností;
 • daňová a účetní podpora zahraničních investorů přicházejících do ČR;
 • daňové spory se správci daně a poskytovateli dotací;
 • daňové strukturování motivačních programů, včetně opčních programů managementu, a programů ESOP;
 • nastavení benefitů pro zaměstnance, a to i s ohledem na daňové aspekty benefitů;
 • nastavení a optimalizace finančního řízení firmy a reportingu.

Garant oblasti

close ribbon