Daňové a účetní služby

ŘEŠÍME VAŠE STAROSTI S DAŇOVÝM PŘIZNÁNÍM I S ÚČETNICTVÍM

S blížícím se koncem zdaňovacího období vyvstávají otázky daňového přiznání i diskuze nad správným zaúčtováním. Rozhodně se vyplácí mít situaci pod kontrolou a znát svá práva i povinnosti. U nás najdete:

 • vedení účetnictví, včetně dohledu daňového poradce již od 4.980 Kč/měsíc
 • zpracování daňového přiznání PO s revizí účetnictví  a návrhem daňové optimalizace od 11.900 Kč
MÁM ZÁJEM

 

Jste firma a potřebujete poradit s daňovým přiznáním, DPH či v jiných daňových oblastech? Pro potřeby Vašich obchodních či strategických rozhodnutí Vám zanalyzujeme daňové dopady Vámi zvažovaných kroků a doporučíme optimální variantu transakce. Provádíme daňový i účetní audit.

Zastoupíme vás ve všech jednáních s finančními úřady, při daňových kontrolách, odvolacích řízeních i daňových soudních sporech.

Poradíme Vám s optimální prací se ziskem z Vašeho podnikání nebo nastavíme transferové ceny, a to vše s ohledem na minimalizaci daňových rizik.

Nabízíme komplexní řešení v oblasti daní a účetnictví, zahrnující posuzování smluv a transakcí z daňového pohledu, daňovou a účetní podporu při M&A projektech, zakládání, restrukturalizaci či likvidaci společností a poradenské služby v oblasti mezinárodního zdanění a transferových cen. Nastavíme struktury pro mezinárodní obchod, ochranu majetku a při optimalizaci daňových rizik. 

Jsme připraveni pro vás zajistit:

 • vedení účetnictví, mzdovou agendu, účetní audity;
 • daňové plánování, optimalizaci, mezinárodní zdanění a zkalkulovat budoucí daňová zatížení, vč. mezinárodních aspektů a možnosti využití nadnárodních firemních struktur;
 • daňové strukturování přeměn s cílem posouzení vhodné formy přeměny a jejich daňových důsledků;
 • daňové strukturování holdingů s cílem nastavení daňově optimální holdingové struktury;
 • daňové aspekty koncernových vztahů, a to včetně problematiky transferových cen;
 • daňové strukturování transakcí, s cílem posouzení vhodné formy přeměny a jejich daňových důsledků;
 • posouzení daňových dopadů různých druhů příjmů z pohledu české legislativy a smluv o zamezení dvojího zdanění, vč. kalkulace daňového dopadu v rámci přeshraničních transakcí;
 • daňové a finanční due diligence cílových společností;
 • daňová a účetní podpora zahraničních investorů přicházejících do ČR;
 • daňové spory se správci daně a poskytovateli dotací;
 • daňové strukturování motivačních programů, včetně opčních programů managementu, a programů ESOP;
 • nastavení benefitů pro zaměstnance, a to i s ohledem na daňové aspekty benefitů;
 • nastavení a optimalizace finančního řízení firmy a reportingu.

Garant oblasti

close ribbon