Myslete na daňové přiznání již dnes!

Myslete na daňové přiznání již dnes!

S blížícím se koncem zdaňovacího období roku 2023 vyvstává otázka zpracování daňových přiznání, kdy je podnikající fyzická osoba nebo osoba právnická povinna podat toto daňové přiznání do konce března roku 2024. Výjimku podání do konce června 2024 mají pouze ty daňové subjekty, kterým zpracuje daňové přiznání daňový poradce.

Vzhledem k vývoji souvisejícím s tzv. konsolidačním balíčkem dojde s účinností od 1. 1. 2024 k významným změnám například v omezení daňových výjimek a slev na dani.

Co v SAMAKu nabízíme?

  • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob výhradně daňovými poradci bez rizika penále od 12.000 Kč bez DPH (přesná cena bude stanovena po individuálním jednání podle rozsahu a náročnosti)
  •  v případě potřeby realizaci v sídle Vaší společnosti
  • službu na míru
  • flexibilní rozsah prací dle potřeb, od rámcové revize Vámi zpracovaného daňového přiznání až po hloubkovou kontrolu účetnictví zaměřenou na daň z příjmů
  • upozornění na rizikové operace
  • návrh daňově optimálních řešení včetně doporučení vhodných postupů do budoucna
  • kompletní převzetí komunikace s finančním úřadem
  • odklad termínu pro podání daňového přiznání a platbu daně

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, kolega Petr Kchimel Vám bude rád k dispozici.

Ostatní novinky

Změny u osobních vozidel od roku 2024

Počínaje 1. 1. 2024 se do zákona o daních z příjmů vrací pojem vozidla s daňově omezenou vstupní cenou. Omezení daňového základu u osobních vozidel tedy není úplnou novinkou, v letech 2003 až 2007 již bylo aplikováno a jednalo se o hodnotu 1 500 000 Kč.

close ribbon