Novela insolvenčního zákona

Od 1. července 2017 vstupuje v účinnost „velká novela“, která má dle Ministerstva spravedlnosti za cíl především zvýšit ochranu dlužníků a transparentnost insolvenčního řízení a také snížit administrativní zátěž pro insolvenční soudy.

Novela zákona obsahuje celou řadu významných změn i pro věřitele a podnikající subjekty, z nichž některé posílí postavení věřitelů a jiné s sebou přináší omezení některých jejich práv. Níže uvádíme vybrané změny, které vnímáme jako nejpodstatnější.

Domněnka platební schopnosti u podnikatelů

U podnikatelů, kteří vedou účetnictví, bude zavedena domněnka, že jsou schopni plnit své peněžité závazky, jestliže rozdíl mezi výší jejich splatných peněžitých závazků a výší jejich disponibilních prostředků (dále jen „mezera krytí“) stanovený ve výkazu stavu likvidity představuje méně 10% výše jeho splatných peněžitých závazků. Tato domněnka nastane také, pokud výhled vývoje likvidity sestavený podle prováděcího právního předpisu osvědčuje, že mezera krytí klesne v období, na které se výhled vývoje likvidity sestavuje, pod 10% výše jeho splatných peněžitých závazků.


Povinnost insolvenčního navrhovatele prokázat splatné pohledávky
Pokud podá insolvenční návrh věřitel, který vede účetnictví, bude nově povinen svou pohledávku za právnickou osobou dále doložit, a to uznáním dluhu s ověřeným podpisem dlužníka, vykonatelným rozhodnutím, notářským či exekutorským zápisem se svolením k vykonatelnosti; nebo případně potvrzením auditora, soudního znalce či daňového poradce o tom, že o dané pohledávce účtuje.


Omezení hlasovacích práv u věřitelů tvořících koncern s dlužníkem
Věřitel, který s dlužníkem tvoří koncern, nebo je osobou dlužníkovi blízkou, nesmí na schůzi věřitelů hlasovat.
Povinnost osvědčit skutečného majitele věřitele postoupené pohledávky
Věřitel, který nabyl pohledávku v posledních 6 měsících před zahájením insolvenčního řízení, nebo až po jeho zahájení, bude muset insolvenčnímu soudu předložit informaci o tom, kdo je jejím skutečným majitelem.


Žádosti o oddlužení
Žádosti o oddlužení budou moci nově zpracovávat a podávat pouze advokáti a akreditovaní poradci.


Předběžné přezkoumání insolvenčního návrhu
Vzbudí-li insolvenční návrh věřitele důvodné pochybnosti o jeho důvodnosti, příslušný soud rozhodne, že návrh ani jiné dokumenty nebudou zveřejněny v insolvenčním rejstříku. Rozhodnutí o nezveřejňování návrhu má zvýšit ochranu subjektů před účelově podávanými a šikanózními návrhy.
Litigační tým SAMAK v nedávné době právě takovému insolvenčnímu návrhu úspěšně čelil, a to v případě společnosti Alfa Plastik, a.s.

 
Úspěšné právní zastoupení společnosti Alfa Plastik, a.s. v insolvenčním řízení zahájeném na základě šikanózního návrhu, a to včetně právní podpory krizovému managementu společnosti, jednání s dodavateli a zákazníky společnosti (zejména z oblasti automotive) o pokračování výroby během insolvenčního řízení. Společnost Alfa Plastik, a.s. patří k lídrům ve výrobě plastových výrobků zejména pro oblast automotive s obratem přes 0,5 mld. Kč ročně a s cca 250 zaměstnanci.

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology