Pozvánka na pracovní snídani

Termín:  11. června 2024

Čas:        9:00 – 11:30 hodin (registrace od 8:45)

Místo:    WorkLounge Diamant, Václavské náměstí 3, Praha 1

 

V dnešním dynamickém podnikatelském prostředí je nezbytné hledat nové cesty k optimalizaci a růstu vašeho podnikání. Jedním z účinných nástrojů je strukturalizace, která umožňuje lepší řízení zdrojů a celkovou vyšší efektivitu. Tento institut může otevřít dveře nejen k novým příležitostem, ale také zmenšit rizikovost podnikání, tedy zlepšit konkurenceschopnost vašeho podniku na trhu.

Strukturalizace přináší řadu výhod, současně však musíme zvažovat i její nevýhody, které není radno opomíjet. Pracovní snídaně je zaměřena na představení institutu strukturalizace včetně uvedení do relevantních souvislostí právních, daňových a účetních pro konkrétní představu jednotlivých kroků a možností strukturalizace.

 

Obsahem pracovní snídaně bude zejména:

  • Strukturalizace a proč k nim dochází
  • Druhy přeměn a fáze procesu
  • Daňový rozdíl přeměny od prodeje části podniku a prodeje části majetku
  • Možnost/povinnost přecenění majetku a dopady do účetnictví
  • Bilance k  identifikaci odštěpovaného jmění ke splnění podmínek insolvence a vlastního kapitálu, premise k rozhodnému dni dopředu
  • Výhody a nevýhody strukturalizace

Pracovní snídaní Vás společně provedou Mgr. Jana Süssmilichová, advokátka společnosti SAMAK Legal, s.r.o. a Ing. Jaromír Sedmík, auditor ve společnosti GRINEX AUDIT s.r.o.

Zajímá vás komplexní pohled na otázku strukturování vašeho podnikání? Přidejte se k nám již 11. června! 

Tento workshop není určen advokátům a advokátním kancelářím.

Ostatní novinky

close ribbon