Zaměstnanecké benefity

Zaměstnanecké benefity jsou v posledních dnech velmi diskutované téma. Podle původního znění mělo být jejich daňové zvýhodnění na straně zaměstnanců zcela zrušeno, podle posledních pozměňovacích návrhů, jejichž přijetí je vysoce pravděpodobné, by k úplnému zrušení dojít nemělo 

Zaměstnanecké benefity by měly být u zaměstnanců osvobozeny od daně z příjmů v ročním úhrnu ve výši poloviny průměrné mzdy. Její výši za rok 2023 vyhlásí statistici až zkraje příštího roku, nicméně lze očekávat, že by se mělo jednat o částku cca 21 tis. Kč. Vše, co by tuto částku převyšovalo, by bylo součástí zaměstnancovy hrubé mzdy a podléhalo by dani z příjmů ze závislé činnosti a odvodům na zdravotní a sociální pojištění. 
Co si ale pod zaměstnaneckými benefity máme představit? Níže uvádíme přehled benefitů s limity platnými do konce tohoto roku.

Nejtypičtějšími příklady zaměstnaneckých benefitů jsou bezpochyby poukázky na kulturní a sportovní akce, na čerpání služeb nebo zboží zdravotního, léčebného či hygienického charakteru a příspěvky na rekreaci.

Příspěvky na rekreaci jsou na straně zaměstnanců daňově zvýhodněny až do výše 20.000 Kč ročně. Příspěvek se nevztahuje jen na zaměstnance, ale též na jeho rodinné příslušníky. Aby bylo u zaměstnance daňové osvobození zachováno, je nutno, aby rekreaci uhradil prodejci zájezdu přímo zaměstnavatel. Kdyby zaměstnanec obdržel na pořízení zájezdu od zaměstnavatele přímo peníze, žádné daňové výhody by neplatily a obdržená částka by byla předmětem zdanění a odvodových povinností.

Od daně zaměstnanců jsou též osvobozeny poukázky na kulturu či sport, přičemž zde platí, že neexistuje žádná mezní výše příspěvku. Zaměstnanec tak může obdarován „pouhými“ vstupenkami do kina či divadla, ale také vstupenkou na zápas fotbalového mistroství Evropy či na koncert zahraniční rockové hvězdy. Do této kategorie patří i poukázky na tištění knihy, pokud reklama nepřesahuje 50 % tištěné plochy.

U poukázek na služby nebo zboží v oblasti zdravotnictví se může jednat o poukázky na nákup vitaminů v lékárně, ale též například dioptrických brýlí, očkování proti klíšťové encefalitidě, zdravotní masáže apod.

Zaměstnancům je dále možno přispívat na jejich penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění. Tyto příspěvky jsou u zaměstnanců osvobozeny od daně a odvodových povinností do úhrnné výše 50 000 Kč. Toto osvobození se ovšem netýká příspěvků zaměstnavatele na úrazové, odpovědnostní či cestovní pojištění, tyto příspěvky může sice zaměstnavatel zaúčtovat jako daňově účinné, ale zaměstnanci je zdaní a odvedou povinná pojištění.

Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci dar, který nemožno zařadit do výše popisovaných kategorií, platí zde limit osvobození do 2 000 Kč. Může se pak jednat o dar při životním jubileu 50 let a každých dalších 5 let, při prvním odchodu do penze, při pracovním výročí 20 a pak každých 5 let u téhož zaměstnavatele, za mimořádnou aktivitu ve prospěch firmy či za pomoc při požáru a jiných přírodních katastrofách a za mimořádnou činnost humanitárního charakteru.

K předchozímu výčtu nemožno nepřiřadit též benefity spočívající ve volné konzumaci potravin a nealkoholických nápojů na pracovišti. Je nutno ovšem zdůraznit, že skutečně na pracovišti, poněvadž odnesl-li by si zaměstnanec domů nějaké potraviny či nápoj, rázem se ocitá v režimu odvodu daně a odvodů na zdravotní a sociální pojištění.

Jaké jsou daňové režimy u darů a zaměstnaneckých benefitů vám spolu s jejich optimálním nastavením rád poradí nový kolega Petr Kchimel.

 

V případě zájmu nás neváhejte v této záležitosti kontaktovat! 

Ostatní novinky

close ribbon