Změny u osobních vozidel od roku 2024

Změny u osobních vozidel od roku 2024

Počínaje 1. 1. 2024 se do zákona o daních z příjmů vrací pojem vozidla s daňově omezenou vstupní cenou. Omezení daňového základu u osobních vozidel tedy není úplnou novinkou, v letech 2003 až 2007 již bylo aplikováno a jednalo se o hodnotu 1 500 000 Kč.

Bez ohledu na skutečnou pořizovací cenu vozidla kategorie M1 bude možné formou odpisů, případně ve splátkách finančního leasingu promítnout do daňově účinných nákladů, resp. výdajů jen částku do 2 mil. Kč. Cokoli bude tuto hranici přesahovat, bude účtováno jako náklad (výdaj) neovlivňující základ daně.

Výjimku budou tvořit jen sanitní a pohřební vozidla, vozidla koncesované taxislužby a automobily, jejichž vlastník je poskytuje jako předmět finančního leasingu.

S omezením vstupní ceny pro účely daně z příjmů úzce souvisí i omezení odpočtu DPH při pořízení takových vozidel, která nebudou spadat do výše uvedených výjimek. Maximální možný odpočet DPH tak bude ve výši 420 000 Kč (21 % z 2 000 000 Kč).

Nepochybně ale nastanou situace, kdy bude daňový subjekt pořizovat vozidlo, jehož pořizovací cena bez DPH bude vyšší než zmiňované 2 mil. Kč a na pořízení tohoto auta uhradí ještě v tomto roce zálohu, ale vůz bude dodán až po 1. 1. 2024. V takovém případě zůstane zachován nárok na odpočet DPH v plné výši, pakliže nebude možný odpočet DPH v r. 2024 vyšší než 420 000 Kč. Správce daně bude samozřejmě přísně posuzovat, zda nedošlo k zneužití práva, kdy by například na vozidlo v ceně 2,5 mil Kč byla 31. 12. 2023 složena záloha 1 000 Kč. Limit pro uplatnění nákladů (výdajů) do maximální výše 2 mil. Kč zůstává za těchto okolnosti nedotčen.

Zaměstnancům, kteří mohou používat firemní vozidlo i pro soukromé účely, je navyšována hrubá mzda s dopady na daň z příjmů a odvody do sytému zdravotního a sociálního pojištění o 1 % z pořizovací ceny včetně DPH tohoto vozidla. Již loni bylo toto procento u nízkoemisních aut sníženo na 0,5 % a od 1. 1. 2024 dojde u bezemisních vozidel, tedy těch na čistě elektrický nebo vodíkový pohon, k dalšímu snížení na 0,25 %.

Od 1. 1. 2024 bude možno využít mimořádné odpisy jen u vozidel na čistě elektrický pohon. Pokud vás zajímá více informací, nebo byste rádi zjistili jak s tím můžete pracovat vy, kontaktuje našeho specialistu Petra Kchimela.

Ostatní novinky

close ribbon