Co přinese konsolidační balíček pro strukturování rodinného majetku?

Poslanecká sněmovna v těchto dnech projednává vládní návrh zákona, který přináší změny v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.

Tento návrh, který je lidově označován jako „konsolidační balíček 2023“, je v prvním čtení a ještě tedy není jasné, jaké bude jeho konečné znění. Nicméně je důležité sledovat, jakým směrem zákonodárci uvažují, zejména pokud jde o zdanění transakcí s podíly fyzických osob.

V naší právní firmě se specializujeme na strukturování firem a rodinných podniků, a proto se zaměřujeme na konsolidační balíček z tohoto hlediska. Možná jste již zaznamenali v tisku, že jedním z navrhovaných opatření je omezení osvobození od daně z příjmů fyzických osob při prodeji podílů ve společnosti s ručením omezeným a akcií po určité době jejich držby. Ale jaké budou konkrétní důsledky těchto změn a co to znamená pro rodinné firmy?

První věc, kterou je třeba zdůraznit, je, že omezení osvobození se bude vztahovat i na transakce uskutečněné do konce roku 2023, pokud prodávající obdrží příjem až po roce 2023. Tato situace je poměrně běžná, protože často je kupní cena placena postupně. To může být způsobeno například finančními možnostmi kupujícího nebo tím, že část kupní ceny je závislá na hospodářských výsledcích společnosti po provedení transakce.

Omezení osvobození se bude aplikovat tehdy, když prodávající v libovolném roce od roku 2024 obdrží příjem z transakce vyšší než 40 milionů Kč, bez ohledu na to, zda došlo k transakci před nebo po účinnosti změny zákona. Příjmy z těchto transakcí do výše 40 milionů Kč ročně mají nadále podléhat osvobození podle původních pravidel.

Nově se jako základ daně z příjmů fyzických osob stanoví rozdíl mezi ročním příjmem přesahujícím uvedený limit 40 milionů Kč a poměrnou částí nabývací ceny prodaného podílu nebo akcií. Vzhledem k tomu, že omezení osvobození se bude týkat i prodejů podílů nabytých do konce roku 2023, bude mít prodávající možnost použít tržní cenu podílu nebo akcií k 31. prosinci 2023 nebo ke dni uskutečnění transakce, pokud k ní dojde dříve (vždy se uplatní poměrná část nabývací ceny vzhledem poměru neosvobozeného příjmu a celkového příjmu). Proto bude pro prodávající klíčový znalecký posudek na tržní cenu prodaného podílu nebo akcií v době transakce, pokud transakce proběhne do konce roku 2023, nebo ke dni 31. prosince 2023, pokud k ní dojde až po roce 2023.

Z uvedeného návrhu vyplývají pro prodávající dvě možnosti postupu. V první variantě proběhne transakce do konce roku 2023 za tržní cenu a budoucí příjem z této transakce nebude podléhat zdanění, buď protože následný příjem z transakce nepřesáhne limit osvobození ve výši 40 milionů Kč ročně, nebo protože základ daně bude nulový, jelikož se jako nabývací cena použije tržní cena v době transakce. V druhé variantě proběhne transakce až po roce 2023 a budoucí příjem z této transakce nebude podléhat zdanění, protože následný příjem z transakce nepřesáhne limit osvobození ve výši 40 milionů Kč ročně, nebo bude zdaněna pouze poměrná část nárůstu tržní hodnoty prodaného podílu nebo akcií ve srovnání s jejich tržní hodnotou k 31. prosinci 2023.

V SAMAKu se s kolegy už nyní těšíme, s čím se v souvislosti s touto novou úpravou osvobození od daně z příjmu fyzických osob budeme v praxi setkávat.

S pozdravem a přáním hezkého dne
SAMAK tým

Ostatní novinky

close ribbon