Do nového roku jsme vstoupili aktivně!

Do nového roku jsme vstoupili aktivně!

První workshop tohoto roku jsme měli tu možnost pořádat společně s PhDr. et Mgr. Iva Moravcova, která je zkušenou psycholožkou a soudní znalkyní s více než 30letou praxí a Ing. Iva Prokopová, specialistkou na ISO normy a externí auditorkou certifikačního orgánu. Právní a daňový pohled do problematiky přinesla Mgr. Olga Vavrova a Ing. Petr Kchimel. Téma zaměřující se na benefity v souvislosti s řešením psychosociálních rizik a hodnocením psychické náročnosti pracovních pozic bylo pro nás samotné velmi inspirativní a řada z nás si poznatky přenáší do vlastní praxe.

Uplatňování pohledávek nebo jiných obdobných nároků v soudní či jiné praxi je součástí podnikatelského života.

Workshop kolegů Mgr. Michal Šebánek a Mgr. Ing. Jiřího Proška poskytl účastníkům velmi praktický vhled nejen do oblasti současných tendencí soudního řízení, výhod a nevýhod exekučního ale i rozhodčího řízení, včetně jejich vzájemné komparace. Dovolíme si krátce pozastavit nad významným aktuálním trendem, kterým není nic jiného než tzv. „humanizace exekucí“. Co si pod tím můžeme představit? Humanizace exekucí znamená, že dochází ke zvyšování ochrany dlužníka na úkor věřitele, díky čemuž se řada způsobů exekuce stává v podstatě méně efektivní. Vyjma humanizace exekucí byl společenský narativ v podobě široké přijatelnosti neplacení dluhů, a naopak odsuzování věřitele dalším bodem bohaté diskuse.

Všem řečníkům bychom tímto chtěli velmi poděkovat za jejich inspirativní přínos. Děkujeme také účastníkům obou akcí za vytvoření nadstandardních podmínek pro podnětné diskuse, které oba workshopy provázely.

Ostatní novinky

close ribbon