Jak se investoři dívají na váš podnik

Oceňování podniku pomocí tržních násobků EBITDA – Jak se investoři dívají na váš podnik

Při standardním procesu akvizice zajeté a fungující společnosti si investoři zakládají zejména na finanční výkonnosti podniku a zároveň zohledňují potenciál růstu (včetně spousty dalších faktorů). Jak je již známo, majitelé firem s těží dokážou objektivně nacenit hodnotu svého celoživotního díla, proto je vždy na místě oslovit externí poradce a znalce, kteří „bez emocí“ ocení podnik, tak jak si stojí a běží – samozřejmě bez kooperace s majitelem či managementem podniku se takový odhadce neobejde. Jedině takto je možné dosáhnout skutečné hodnoty podniku.

  • Investoři, kteří si chtějí vytvořit poměrně rychlou představu o hodnotě podniku, proto využívají metodu ocenění pomocí tržních násobků EBITDA (EBITDA multiples).
  • Násobky EBITDA se obvykle pohybují v rozmezí 2 až 6, nejčastěji však okolo 4. Naopak v případě technologických či IT firem může násobek přesáhnout i hodnotu 10.

A jak to vlastně funguje?

  1. Určíme hodnotu EBITDA (zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací).
  2. Provedeme normalizaci EBITDA (zahrneme vlivy, které mohou zkreslovat hodnotu podniku, nejčastěji se jedná o nízké mzdy majitelů, kteří se podílí na běžném chodu firmy).
  3. Následuje krok násobení EBITDA příslušným násobkem (Násobky musí být při plnohodnotném ocenění podložené, není možné si je „vycucat“ z prstu. Jen při orientačním rychlém odhadu můžeme násobek z hlavy odvodit).
  4. V poslední fázi očistíme vypočítanou hodnotu o závazky (zejména úvěry) a přičteme výši finančních prostředků k datu ocenění.

Tímto postupem jsme schopni vytvořit představu o skutečné hodnotě podniku (obchodní činnosti/provozu), ke které je potřeba v případě vlastnictví nemovitostí připočítat i tyto a další majetkové položky. Důležité je však zmínit, že finální cenu podniku určuje vždy trh.

Níže naleznete některé z faktorů ovlivňující výši násobku EBITDA:

  1. Odvětví: Různá odvětví mají různé standardy pro násobky EBITDA. Například, technologické společnosti mají obvykle vyšší násobky EBITDA než tradiční výrobní firmy.
  2. Velikost podniku: Malé a střední podniky mají často nižší násobky EBITDA než velké korporace. To může být způsobeno např. vyššími riziky spojenými s menšími firmami.
  3. Růstové vyhlídky: Podniky s výraznými růstovými vyhlídkami mohou mít vyšší násobky EBITDA než podniky s malým růstovým potenciálem. Investoři jsou ochotni zaplatit vyšší cenu za podniky, které slibují vyšší budoucí zisky.
  4. Tržní prostředí: Ekonomické podmínky a trendy na trhu mohou ovlivnit násobky EBITDA. Například, v době ekonomického boomu mohou být násobky vyšší než v době recese.

Každá oceňovací metoda má své klady a zápory, proto je potřeba přistupovat k podnikům a jejich potřebám vždy individuálně.

Přemýšlíte o prodeji firmy nebo ocenění? Neváhejte se nám ozvat. Více informací ZDE, nebo přímo u našeho ekonomického poradce Tomáše Ečera.

Ostatní novinky

close ribbon