Transakční poradenství

Umíme se podívat jinak. Právě komplexnost služeb umožnuje našim klientům dosáhnout těch nejlepších výsledků i při vysokém očekávání. Zastoupíme klienty během celého prodejního procesu od předprodejní přípravy společnosti, úvodní analýzy a průzkumu trhu, vytipování vhodných investorů k oslovení až po konečnou realizaci transakce.

Kombinujeme řešení právní, daňové, účetní, personální i zprostředkovatelské pro klíčové a strategické oblasti vašeho podnikání, zejména pak při nákupu a prodeji podílů, akcií či závodů, korporátních restrukturalizacích (včetně přeměn jako fúzí či rozdělení), mezigeneračních obměnách, financování či interim managementu.

Samozřejmostí je nabídka profesionálních multioborových služeb týmu zkušených odborníků v rámci rozhodnutí o vyhledání investora / prodeji firmy.

Jsme připraveni pro vás zajistit:

 • prodej a nákup firem včetně vyhledávání vhodných akvizičních cílů, zpracování průzkumu trhu, oslovení akvizičních cílů, realizace due diligence, vyjednávání a realizace transakce, zpracování transakční dokumentace;
 • restrukturalizace firem v potížích včetně řešení úpadkových situací;
 • valuace firem;
 • návrh, vyjednávání a realizace mezigeneračních obměn;
 • příprava a vyjednávání finanční a zajišťovací dokumentace včetně zprostředkování financování (spolupracujeme s většinou velkých českých bank a s významnými nebankovními poskytovateli financování).

Dříve nebo později přijde čas, kdy se rozhodnete firmu předat v rodině, nebo ji prodat někomu, kdo naváže na vaši vizi. Prodat firmu s námi znamená:

Jistota diskrétnosti         Osobní přístup         Maximalizace prodejní ceny

Pomáháme majitelům i majitelkám firem malých a středních velikostí. A ať už se rozhodnete jakkoliv, je dobré vědět, co to obnáší a co vás čeká. Najdeme vhodného zájemce, který zaplatí férovou cenu a zajistí pokračování podniku. Aktuálně je v naší databázi téměř 600 potenciálních zájemců o koupi.

Máme více než 20 let zkušeností s prodeji a nákupy firem.

 • rozumíme vašim potřebám
 • známe aktuální tržní prostředí
 • najdeme vám vhodného kupujícího
 • bezpečně vás provedeme celým procesem
 • bez zbytečných frustrací a emocí

Oceňování podniku

Oceňování podniku je proces stanovení ekonomické hodnoty podniku jako celku nebo jeho části za účelem prodeje, fúze, akvizice nebo jiného strategického rozhodnutí. Tento proces zahrnuje analýzu finančních výkazů, hodnocení tržní pozice a prognózu budoucího vývoje. Cílem je stanovit objektivní a spravedlivou tržní hodnotu podniku.

Jak probíhá prodej firmy s námi ?

Prodej firmy je důležité perfektně naplánovat. A to my umíme. Máme jasně stanovené postupy a harmonogram, díky kterému budete vědět, v jaké fázi se právě nacházíte a jaké kroky vás čekají.

Pomůžeme vám s přípravami na prodej. Připravíme kvalitní a poutavou prezentaci, propojíme vás se seriózními zájemci o koupi vaší firmy, připravíme smluvní dokumentaci a bezpečně vás provedeme celým procesem.

Zajímá vás, kolik za vaši firmu dostanete? I s tím vám poradíme.

Pro prvotní představu využijte možnost nechat si zpracovat jednoduché indikativní ocenění, ze kterého zjistíte orientační hodnotu vaší společnosti. Samozřejmě jsme připraveni pro vás vypracovat individuální ocenění, které vám poskytne věrnou informaci o hodnotě vaší firmy a ceně, kterou pro vás budeme schopni na trhu získat.

Protože neexistují dvě identické společnosti, neexistuje univerzální způsob, jak stanovit hodnotu společnosti, ke každému ocenění tak přistupujeme zcela individuálně. Díky našim dlouholetým zkušenostem s prodejem firem víme, jakým způsobem při plánování akvizice většina investorů přemýšlí. U společností tak hledáme specifické vlastnosti, potenciální synergie, budoucí užitek pro kupujícího a především odborně analyticky vyhodnocujeme, které vnitřní a vnější vlivy v rámci oceňované společnosti tvoří reálnou hodnotu, a které nikoliv.

Proces prodání firmy:

 1. ÚVODNÍ KONZULTACE (ZDARMA)

Předprodejní rozhovor a konzultace vašeho záměru a motivu, získání základních informací o společnosti, zhodnocení aktuální situace a reálnosti prodeje firmy, informace o procesu prodeje a představení vzorových realizací.

 1. PODPIS PORADENSKÉ SMLOUVY 

Součástí smlouvy jsou všeobecné poradenské podmínky, harmonogram transakce a seznam požadovaných dokumentů a informací.

 1. PŘÍPRAVA NA PRODEJ 

Zpracování dostupných informací a vámi poskytnutých dat, indikace dokumentů pro založení do data roomu, zpracování atraktivních prezentačních materiálů pro potenciální zájemce, zařazení do naší nabídky firem. Na vaši společnost se podíváme s objektivním nadhledem a ocenění provedeme za použití některé z oceňovacích metod dle uznávaných tržních a mezinárodních standardů.

 1. OSLOVENÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI 

Zařazením do naší nabídky firem vás propojíme s desítkami prověřených zájemců o koupi a investorů, kteří u nás hledají vhodnou akviziční příležitost. Díky tomuto efektivnímu nástroji, našemu aktivnímu marketingu, rozsáhlé databázi investorů a dlouhodobě budovaným kontaktům tak nalezneme vhodného zájemce o koupi vaší firmy. To vše při zachování maximální diskrétnosti.

 1. NALEZENÍ ZÁJEMCE 

Jakmile někdo projeví zájem, podepíšeme s ním dohodu o zachování důvěrnosti informací (NDA), poskytneme mu další informace o vaší firmě a dohodneme prohlídku podniku. V případě vážného zájmu o koupi (předložením indikativní nabídky) zahájíme jednání o prodeji.

 1. JEDNÁNÍ O PRODEJI 

Dohlédneme na proces, při kterém si zájemce prověřuje společnost (due diligence)

Společně s vámi povedeme klíčová jednání o ceně, způsobu její výplaty a nejvýhodnějších podmínkách převodu

Po závazném potvrzení nabídky zájemcem spustíme proces přípravy smluvní dokumentace

 1. PRODEJ SPOLEČNOSTI 

Po podpisu smluvní dokumentace a následném vypořádání vám bude vyplacena kupní cena. V tuto chvíli nám vzniká nárok na provizi, která je v řádu jednotek procent z kupní ceny.

 1. OSLAVA 

Právě bylo zhodnoceno vaše několikaleté úsilí. Gratulujeme.

Nejčastěji kladené otázky

Hodnotu společnosti nejčastěji počítáme metodou tržního porovnání a v některých případech i metodou DCF (diskontované peněžní toky).

V případě metody tržního porovnání je postup výpočtu následující:

 • Zjistíme hodnotu EBITDA (zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací)
 • Upravíme na hodnotu normalizované EBITDA (odstranění anomálií)
 • Určíme relevantní multiplikátor (násobek odvětví: Multiplikátor * EBITDA)
 • Přičteme nebo odečteme čistou hotovost (+) / čistý dluh (-).
 • Tímto postupem nám vznikne odhadovaná hodnota společnosti.

Důležité je zmínit, že hodnotu společnosti ve finále určuje trh.

V případě potřeby jsme schopni zprostředkovat i znalecký posudek.

Cenu firmy obvykle ovlivňuje mnoho faktorů, mezi ty nejvýznamnější patří:

 • Výše prodávaného podílu
 • Ekonomická historie firmy (za posledních 3-5 let)
 • Zadluženost
 • Výše čistého zisku / EBITDA
 • Portfolio nemovitostí a majetku
 • Role majitelů ve firmě
 • Know-How

Prodej firmy není jednoduchá záležitost, od přípravné fáze přes hledání kupce až k samotné transakci to průměrně zabere 6–12 měsíců.

Základní charakteristické informace: popis firmy, doba působení na trhu, předmět činnosti, počet zaměstnanců, vize, role společníků, výroba/obchod v číslech atd.

Základní výkazy v rámci účetnictví: rozvaha, výkaz zisku a ztrát (přehledy minimálně za poslední 3 roky), obratové předvahy a výkazy peněžních toků, popřípadě výroční zprávy

Soupis majetku a aktiv společnosti včetně nemovitostí, zařízení, technologií a dalších majetkových položek

Pro prvotní představu, analýzu a návrh strategie nám výše uvedené podklady obvykle stačí.

 • Prodejem Vaší firmy s námi získáte jistotu profesionálního a efektivního procesu včetně komplexní podpory a poradenství v oblasti práva, daní, účetnictví a ekonomiky, abyste se vyhnuli možným komplikacím a problémům.
 • Naši odborníci Vám poskytnou individuální strategii pro prodej Vaší firmy a naše zkušenosti a know-how v oblasti due diligence zajistí hladký průběh transakce a ochranu Vašich zájmů.
 • S námi jako Vaším partnerem při prodeji firmy získáte spolehlivého a důvěryhodného spojence, který se postará o Vaše podnikání jako o vlastní a zajistí Vám klidné spaní a vědomí, že Vaše investice je v dobrých rukou.

Garant oblasti

close ribbon