Konec neznámých vlastníků v Česku

Konec neznámých vlastníků v Česku

Pokud jste vlastníkem nemovitosti vedené v katastru nemovitostí, ale nejste jako vlastník v katastru nemovitostí zapsán, nebo pokud takovou nemovitost užíváte, zbystřete. Již dne 31. prosince 2023 uběhne zákonná lhůta pro přihlášení těchto tzv. „nedostatečně identifikovaných vlastníků“. Poté přejdou tyto nemovitosti na stát. Od 1. ledna 2024 bude také stát za užívání těchto nemovitostí požadovat náhradu. Bude ale také možné například vypořádat spoluvlastnictví s doposud neznámým vlastníkem.

Nemovitosti bez vlastníka jsou uvedeny zde: https://www.uzsvm.cz/seznam-niv

Jedná se o 140 586 pozemků, zejména orné půdy, luk a lesních pozemků, a 2 458 staveb. Tento stav je důsledkem situace před rokem 1989, kdy katastr nemovitostí nebyl řádně udržován a v určitém období dokonce nebyl veden vůbec.

Stát má v úmyslu takto nabytý majetek předat státním institucím, které jej potřebují ke své činnosti. Zemědělská půda bude převáděna na Státní pozemkový úřad, lesní pozemky pak zejména na státní podnik Lesy České republiky.

Pokud se Vás to týká a nevíte si rady. Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Ostatní novinky

Změny u osobních vozidel od roku 2024

Počínaje 1. 1. 2024 se do zákona o daních z příjmů vrací pojem vozidla s daňově omezenou vstupní cenou. Omezení daňového základu u osobních vozidel tedy není úplnou novinkou, v letech 2003 až 2007 již bylo aplikováno a jednalo se o hodnotu 1 500 000 Kč.

close ribbon