NOVINKY U DPP účinné od 1. července 2024

NOVINKY U DPP 

Od 1. července 2024 se zavádí evidence všech zaměstnanců činných na základě dohod o provedení práce („DPP“), a to včetně zaměstnanců nepojištěných dle zákona o nemocenském pojištění. Zaměstnavatel tedy bude povinen zasílat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení každý kalendářní měsíc (do 20. dne následujícího měsíce, přičemž poprvé za měsíc červenec 2024 do 20. srpna 2024) u každého zaměstnance pracujícího na DPP informaci o jeho příjmech. Povinnost bude zaměstnavatel plnit na novém předepsaném tiskopise „Výkaz DPP“, na kterém bude dále povinen elektronicky ohlásit nástup zaměstnance do zaměstnání a skončení zaměstnání v termínu do 20. dne následujícího měsíce společně s příjmy. U zaměstnanců, kteří nastoupili na DPP před datem 1. července 2024, pokud DPP stále pokračuje i v červenci 2024, bude zaměstnavatel povinen nahlásit nástup do zaměstnání nejpozději do 20. srpna 2024.

Nejpozději do 30. července 2024 se má do registru zaměstnavatelů přihlásit zaměstnavatel, který doposud zaměstnával na DPP pouze zaměstnance, kteří se neúčastnili pojištění dle zákona o nemocenském pojištění a mu bude přidělen VS („variabilní symbol“).

Výkaz DPP bude sloužit pro oznámení veškerých příjmů, a to i těch, ze kterých se neodvádí pojistné na sociální zabezpečení. Výkaz se bude podávat za všechny měsíce od nástupu do skončení zaměstnání. Možnosti zasílání takového výkazu zůstávají stejné jako u ostatních elektronických podání pro orgány správy sociálního zabezpečení, tj. datovou větou ze mzdového SW nebo prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Pro vývojáře mzdových SW je zveřejněna na webu ČSSZ definice ePodání Výkazu DPP (VPDPP).

 

CO VŠAK PRO DPP A DPČ PLATÍ JIŽ OD LEDNA 2024?

Od 1. ledna 2024 zaměstnancům pracujícím na základě DPP a DPČ automaticky vzniká právo na dovolenou, a to v podstatě za stejných podmínek jako je tomu u zaměstnanců v pracovním poměru (platí to i pro dohody uzavřené, např. již během roku 2023). Vznik práva na dovolenou za daný kalendářní rok je podmíněn tím, že pracovněprávní vztah založený dohodou v tomto roce nepřetržitě trval po dobu alespoň 28 kalendářních dní a zaměstnanec za jeho trvání v tomto roce odpracoval pro účely dovolené alespoň 4násobek fiktivní 20hodinové týdenní pracovní doby, tj. 80 hodin (vč. případných náhradních dob).

Dalšími novinkami jsou zejména (i) rozšířená informační povinnost ze strany zaměstnavatele, (ii) povinnost zaměstnavatele rozvrhovat i těmto zaměstnancům pracovní dobu a (iii) možnost zaměstnance písemně požádat zaměstnavatele o zaměstnání v pracovním poměru, pokud pracovní vztah na základě dohody v předchozích 12 měsících trval nejméně 180 dní.

Ostatní novinky

close ribbon