Poradenská skupina SAMAK posiluje advokátní kancelář a jmenovala nového partnera

Advokátní kancelář SAMAK Legal, která patří do poradenské skupiny SAMAK, má od 1. července 2023 nového partnera.

Stal se jím Mgr. Michal Šebánek, seniorní advokát s mnohaletou praxí a odborník na oblast litigací.

Stal se tak prvním partnerem mimo zakladatele v historii naší advokátní kanceláře. V SAMAK Legal působí Michal již od března 2019 a věnuje se vedení litigační sekce. Ze své nové pozice partnera se bude i nadále věnovat dalšímu rozvoji litigačních služeb i rozšíření nabídky právních služeb advokátní kanceláře, která má své pobočky v Praze a Zlíně.

„Michala Šebánka si vážím nejen pro jeho zodpovědnost a pracovní nasazení, ale i pro osobní přístup k řešení složitých obchodních případů a lidský nadhled. Jsem potěšen, že přijal tuto novou roli v našem týmu a rád bych mu popřál hodně štěstí a dalších úspěchů nejen v advokacii,“ říká o povýšení Mgr. Ing. Marek Švehlík, zakládající partner poradenské skupiny SAMAK.

Právní tým posílily i nové advokátky

Pražskou pobočku kanceláře SAMAK Legal posílila Mgr. Jana Süssmilichová, která se bude věnovat zejména korporátnímu, obchodnímu a nemovitostnímu právu. Jana vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a právo studovala také na univerzitě ve Frankfurtu nad Odrou. Do SAMAKu přichází z pražské advokátní kanceláři Z/C/H Legal, kde působila posledních 10 let.

Posílení získá také zlínská pobočka, a to v podobě Mgr. Aleny Tiché, která se nově bude starat o klienty na Moravě. Alena vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a vedle působení v několika advokátních kancelářích má zkušenosti i ze státní správy. Působila mimo jiné jako právnička v Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových či na Krajském úřadě Zlínského kraje v odboru kultury a památkové péče.

Gratulujeme ještě jednou Michalovi k nové pozici a těšíme se na úspěšnou spolupráci s novými kolegyněmi.

Tento obrázek nemá žádný alternativní popisek

Tým SAMAKu.

Ostatní novinky

close ribbon