Pozvánka na workshop

Dovolte nám Vás pozvat na první workshop v roce 2024!  

Téma workshopu zní „Jak souvisí problematika benefitů s řešením psychosociálních rizik a hodnocením psychické náročnosti pracovních pozic?“, a ještě další jak „chránit“ zaměstnance před syndromem únavy vyhoření a dalšími psychickými indispozicemi, které s sebou přinášejí zhoršenou koncentraci, vztahové problémy, prokrastinaci, zvýšenou neuroticitu někdy doprovázenou úzkostmi až depresemi a dalšími projevy.  

Termín: 11. ledna 2024

Čas: 9:00 – 11:00 hodin (registrace 8:45 – 9:00)

Místo: WorkLounge Diamant, Václavské náměstí 3, Praha 1

Na akci se můžete registrovat ZDE

Obsah workshopu: 

Představíme vám modely, které vedou k eliminaci psychosociální zátěže plynoucí z pracovních pozic a jak nápravnými opatřeními tedy prevencí můžete řešit problematiku nedostatečných benefitů tak, aby tyto náklady byly daňově uznatelné. 

 Benefity, řešení psychosociálních rizik a hodnocení psychické náročnosti pracovních pozic vstupují do společného dialogu. Psychická zátěž v pracovním prostředí patří mezi sledované a hodnocené faktory práce a pracovních podmínek. Časový tlak a intenzita práce, práce v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu, noční práce, práce vykonávané na dislokovaných pracovištích spojené se sociální izolací, šikana, mobbing a další problémy ve vztazích na pracovišti – to jsou některé z faktorů ovlivňujících kategorii pracovních míst. 

 Na workshopu tak s vámi probereme možnosti eliminace těchto rizik i to, jaká řešení lze zahrnout do benefitů, aby náklady na ně byly daňově uznatelné. Současně se zaměříme na home office jako rizikový faktor, a jeho potenciální negativní vliv na psychosociální pohodu zaměstnanců. Přineste své zkušenosti a otázky a společně hledejme optimální cesty ke zlepšení pracovního prostředí a benefitního balíčku pro podporu psychické pohody ve vaší organizaci. 

Diskutovat s vámi bude zkušená psycholožka a soudní znalkyně s 30letou praxí PhDr. et Mgr. Iva Moravcová a Ing. Iva Prokopová, MBA, která je specialistkou na ISO normy a je externí auditorkou certifikačního orgánu. Součástí diskuze budou i daňový poradce Ing. Petr Kchimel, který podrobně vysvětlí téma zaměstnaneckých benefitů a advokátka Mgr. Olga Vávrová, která představí platnou právní úpravu pro home office. Těšíme se na bohatou a interaktivní diskuzi, která nám umožní prozkoumat tyto klíčové aspekty pracovního prostředí a benefitních programů.

Ostatní novinky

ESG reporting

Zkratka ESG (Environmental, Social and Governance) označuje tři klíčová kritéria, která jsou souborem nefinančních ukazatelů výkonnosti, která mají za cíl zajistit, že organizace bude odpovědná.

Mlčenlivost advokátů

Ústavní soud dne 21. listopadu 2023 vynesl stěžejní nález, č. j. IV.ÚS 662/23 #2, týkající se advokátní mlčenlivosti.

close ribbon