Přednáška pro studeny PF UK na téma „Zajištění vs. utvrzení dluhu“

Pravidelného setkání se studenty PF UK se tentokrát ujal kolega Vít Háček a přiblížil téma „Zajištění vs. utvrzení dluhu“.

Studenti si vyslechli obecné informace, praktické příklady a dostali prostor pro dotazy. Děkujeme za organizaci studenstkému sdružení ELSA Prague a těšíme se na další setkání v zimním semestru.

Agenda přednášky byla následující: 
? společné znaky zajištění a utvrzení dluhu;
? třídění dle systematiky OZ;
? třídění dle právní teorie;
? povahu a funkci těchto institutů; či
? problematiku kvaziutvrzení.

     

Ostatní novinky

close ribbon