Restrukturalizace jako cesta pro ozdravení Vaší firmy

Firmy se potýkají nejen s příjemnými věcmi, jako je předání prosperujícího podniku příští generaci, ale také s méně příjemnými situacemi. Ty zahrnují například ztrátu tržeb, nevhodné řízení rizik, nestabilní trh nebo dokonce válečný konflikt.

Všechny tyto faktory mají většinou jedno společné – firmě postupně dochází peníze. Pro mnoho firem se tento trend objeví až pozdě, jelikož běžné účetní výkazy často neodhalí příznaky finančních potíží včas.

Někteří klienti se k nám dostanou až v situaci, kdy má firma dluhy, které nejsou schopni hradit a hrozí jim exekuce ze strany věřitelů nebo soudní spory, které ohrožují samotnou existenci jejich firmy. V takových případech se snažíme zachránit co nejvíce, včetně majetku firmy, osobního majetku majitele i jeho rodiny.

Máme jasný postup, jak podobné situace řešit a můžeme to ukázat na následujícím příkladu:

Klient k nám přichází v okamžiku, kdy už má dluhy po splatnosti a čelí exekucím ze strany jednotlivých věřitelů.

  • 1. fáze – analýza rizik – Nejprve je nutné zhodnotit, jaká rizika klientovi reálně hrozí. Musíme zjistit, kdo jsou jeho věřitelé, jak vysoké mají pohledávky vůči klientovi a jeho firmě, zda tyto pohledávky rostou a jak rychle, zda jsou pohledávky zajištěné, vykonatelné, respektive v jaké fázi vymáhání se nacházejí. Musíme rovněž zjistit, které pohledávky jsou sporné a které ne.
  • 2. fáze – analýza majetku – Dále se zaměřujeme na majetek firmy a klienta s cílem zjistit, jak by se situace vyvíjela, kdyby se všechny dluhy musely najednou splatit. Musíme zvážit, který majetek by mohl být zasažen výkonem zajištění ze strany věřitelů a jaký majetek by mohl zůstat nedotčen. Následně sestavíme časovou osu vývoje jednotlivých dluhů, kritické milníky (okamžik vzniku úpadkové situace) a pravděpodobné realizace zajištění ze strany věřitelů. Rovněž ověřujeme, zda existuje nějaký majetek, který zatím nebyl zjištěn ve prospěch věřitelů a mohl by být použit na řešení situace.
  • 3. fáze – analýza cashflow – V této fázi analyzujeme, zda a případně z čeho firma vytváří pozitivní cashflow a jakým způsobem může být zdroj pozitivního cashflow ovlivněn zjištěnými riziky. Dokáže-li firma generovat pozitivní cashflow, je zřejmé, že její hodnota je vyšší, pokud bude firma pokračovat v provozu, než kdyby byla likvidována a její majetek rozprodán.
  • 4. fáze – izolace rizik – Pokud je to ještě možné, vhodným způsobem izolujeme zjištěná rizika od majetku a zdrojů cashflow, které dosud nebyly ovlivněny těmito riziky. Tento krok je nutné provést včas, protože rizika mají tendenci se šířit jak uvnitř, tak mimo firmu.
  • 5. fáze – restrukturalizace – Provádíme kroky (zpravidla právní), které vedou k minimalizaci zjištěných rizik. Při tom vždy pracujeme s několika alternativními scénáři. Jedná se o klíčovou fázi podmiňující úspěšné řešení situace a vyžadující důvěru věřitelů, že naše řešení povede k maximálnímu možnému uspokojení jejich pohledávek. Pokud věřitelé nemají důvěru, začnou mezi sebou bojovat o to, kdo získá plné uspokojení své pohledávky jako první. V takovém případě by firma nebo klient neměli jinou možnost než se uchýlit k insolvenčnímu řízení. Při jednání s věřiteli se snažíme získat nejen jejich důvěru, ale také dohodnout časový rámec na řešení situace a omezit růst jejich pohledávek v důsledku případného nepřiměřeného příslušenství dluhu. Vlastní řešení situace může mít podobu prodeje dílčích aktiv, prodeje celého podniku firmy nebo tzv. předjednaná reorganizace.

Pro úspěšné řešení podobných situací je nutný profesionální přístup a upřímné a otevřené jednání s věřiteli, což je naší hlavní rolí. Jelikož jsme se neúčastnili předchozího vývoje vedoucího k těmto problémům, jsme jako externí odborní poradci schopni plnit klíčovou roli při jejich řešení. Tento fakt dodává důvěru mezi strany, které si více nedůvěřují a vytváří tak prostor pro spolupráci na nalezení řešení. V této fázi již majitel firmy není schopen přesvědčivě plnit tuto roli kvůli své osobní angažovanosti v předchozím vývoji, což snižuje důvěru věřitelů.

 

Pro firmy v krizi je nejtěžší fází uvědomění si problému a potřeby jeho profesionálního řešení. Často se nejsou schopni oprostit od emocí, ega majitele nebo iracionální strategie, která je spojena s nereálnými předpoklady. Teprve po překonání této fáze může firma najít cestu z krize. Je důležité si uvědomit, že čekání na řešení problémů je neúčinné. Často pomůže představit si nejhorší možný scénář a hledat způsoby, jak ho překonat. Někdy je lepší obětovat více (např. peníze nebo ego), abyste dosáhli odpovídajícího řešení. Tato investice Vám může přinést vyšší jistotu úspěchu a udržitelného podnikání.

V případě potřeby individuální konzultace se na nás neváhejte obrátit. Disponujeme týmem seniorních expertů pokrývající široké spektrum odborností v oblasti advokacie, daní, účetnictví a transakčního poradenství a vždy se snažíme s klientem najít nejvhodnější řešení, které pro ně bude uspokojivé a zároveň bude odpovídat prospěšnému budoucímu rozvoji společnosti.

 

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

SAMAK tým

Ostatní novinky

close ribbon