STRUKTUROVÁNÍ HOLDINGU – chemická výroba, realitní činnost, zakázková výroba

Původní stav:

 • společnost – chemická výroba, realitní činnost, zakázková výroba
 • rodinná firma – otec zakladatel majoritní vlastník, synové minoritní
 • obrat cca 250 mil Kč / rok
 • cca 150 zaměstnanců
 • rodina již částečně začleněna do podnikání přes podíly v jednotlivých společnostech

Důvody:

 • ochrana firemního / rodinného majetku – diverzifikace rizik z podnikání;
 • neštěpení rodinného majetku v rámci dědických řízení. Zachování identity rodinné firmy;
 • příprava společnosti na případný prodej / částečný prodej či akvizice;
 • možný rozvoj jiné / další podnikatelské činnosti.

Řešení:

 • vytvoření nové společnosti – rodinného holdingu. Podíly rozděleny mezi členy rodiny;
 • nastavení pravidel pro chod – rodinná ústava. Není ohrožen chod provozních společností v případě jakýchkoli nehod či událostí. Natavení SJM a pravidel v rámci dědického řízení;
 • vytvoření nové společnosti odštěpením z původní provozní společnosti;
 • rodinný holding funguje jako společnost pro kumulaci a rozvoj rodinného majetku.

Návrh možné restrukturalizace

Stávající strukturaNávrh budoucího stavu


Nabízíme objektivní pohled v problematice mezigenerační obměny. Díky našim zkušenostem, širokému expertnímu týmu a spolehlivosti Vám budeme v celém procesu oporou a rádcem.

Související služby

Daňové a účetní služby
Korporátní a obchodní právo
Přeměny a akvizice
Transakční poradenství
Nemovitosti a stavební právo

Specialisté

+420 606 684 711
Michal Šebánek
PARTNER
Specializace na spornou agendu a správu pohledávek
+420 603 170 109
Marek Švehlík
PARTNER
Specializace na korporátní a obchodní právo, přeměny a akvizice, spornou agendu a správu…
+420 731 868 031
Tomáš Ečer
EKONOMICKÝ PORADCE
Specializace na oceňování podniků

Ostatní případové studie

Úspěšné zastupování klienta v daňovém sporu o cca 40 mil. Kč
V roce 2020 zahájil správce daně s klientem daňovou kontrolu na dodržení podmínek pro uplatnění nároku na osvobození od DPH při dodání zboží z ČR do jiného členského státu EU (do Dánska) dle §64 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Správce daně se chystal klientovi doměřit DPH ve výši 18 mil. Kč a sankce v přibližně stejné výši, což by bylo pro klienta, jako středně velkou výrobní rodinou firmu, likvidační.
Daňový audit
Jednatel společnosti s ručením omezeným po několik let pověřoval vedením účetnictví a zpracováním přiznání k dani z příjmů právnických osob osobu, která byla v příbuzenském poměru s jedním ze společníků.
close ribbon