Marek působí v advokacii od roku 1999 a jeho specializací je právo obchodních společností, corporate governance a restrukturalizace podniků, civilní a trestní řízení, daňové právo a soutěžní právo.

V roce 2012 založil advokátní kancelář poradenské skupiny SAMAK a během své dlouholeté praxe se zúčastnil celé řady akvizic i restrukturalizací malých či velkých podniků. Vedle toho organizoval poskytování komplexního právního outsourcingu tuzemským a zahraničním klientům, zastupoval klienty ve významných sporech u civilních a rozhodčích soudů a v trestních řízeních.

Od roku 2015 zasedá v radě Asociace inkasních agentur a následně od roku 2018 působí také jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Za pracovní úspěch považuje každý případ, kde má na konci pocit, že byl klientovi prospěšný. Může jít jak o morální podporu, ochotu naslouchat, provést jej složitostí právního řízení. Není jeden typický případ, ale takových případů je skutečně mnoho a práce je rozmanitá a pestrá, stejně jako život sám o sobě.

Více o Markovi:
Co přinese konsolidační balíček pro strukturován | epravo.cz

Efektivní práce se ziskem jako cesta k vašemu úspěchu – YouTube

Vymáhání pohledávek za nesolventními dlužníky a dlužníky v úpadku – YouTube

Případové studie

Články

„Boj je podstatou života. Kdo nebojuje, nemůže ani zvítězit.“

– Tomáš Baťa

Jazykové znalosti

CZ EN DE

Vzdělání

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, titul Mgr., 1999
  • Vysoká škola ekonomická v Praze, obor Finance a účetnictví, titul Ing., 1999

Specializace

Transakční poradenství
Bankovnictví, finance a leasing
Sporná agenda a správa pohledávek
Přeměny a akvizice
Korporátní a obchodní právo
close ribbon