Korporátní a obchodní právo

Hledáte právní poradenství při řešení komplexních korporátních nebo obchodních výzev při vašem podnikání?

Nastavíme či zrevidujeme zakladatelské dokumenty, nastavíme corporate governance Vaší firmy, pomůžeme s fúzi, akvizicemi i restrukturalizací Vaší společnosti či skupiny, prodejem firmy nebo se správou majetku. V oblasti M&A a různých typů transakcí záleží vždy na včasném a spolehlivém řešení, které sníží možná rizika plynoucí z těchto operací.

Více o mezigenerační obměně zde.

Jsme připraveni pro vás zajistit:

 • fúze a jiné vnitrostátní a přeshraniční přeměny obchodních společností, a to včetně daňového posouzení vhodné formy přeměny a jejich důsledků;
 • strukturování vnitrostátních i zahraničních holdingů, včetně daňového posouzení;
 • koncernové vztahy a ovládání obchodních společností, a to včetně problematiky transferových cen;
 • mezigenerační obměny;
 • korporátní spory mezi společníky obchodních společností, jejich orgány a jejich mimosoudní a soudní řešení;
 • zakládání obchodních společností;
 • zajišťování komplexní korporátní agendy společností;
 • sepsání, rozbor a revize obchodních smluv;
 • smlouvy a další dokumentace k IT/IP právům;
 • smluvní vztahy k nemovitým věcem, a to včetně smluv v oblasti developmentu a zastupování ve stavebních řízení;
 • prověrky dodržování platných právních předpisů společností (due diligence, forenzní audity);
 • právo cenných papírů, emise dluhopisů a dalších cenných papírů;
 • odpovědnost managementu právnických osob (včetně trestní odpovědnosti);
 • likvidace obchodních společností.

Garant oblasti

close ribbon