STRUKTUROVÁNÍ HOLDINGU – kovovýroba, výroba z plastů, developerská činnost

Původní stav:

 • společnost – kovovýroba, výroba z plastů, developerská činnost atd.
 • 3 majitelé. Podíly v poměru 1 / 3 každý
 • v rámci rozvoje, zakládání dalších společností pokaždé dodržovali majitelé stejný princip
 • obrat cca 750 mil Kč / rok – 900 mil Kč / rok
 • cca 200 zaměstnanců

Důvody:

 • restrukturalizace společnosti pro přehlednější chod a její ochrana v případě nehody
 • příprava společnosti na prodej / částečný prodej
 • možný rozvoj jiné / další podnikatelské činnosti
 • ochrana rodinných majetků

Řešení:

 • vytvoření nové společnosti – holdingové uspořádání
 • vytvoření rodinných holdingů u jednotlivých majitelů.
 • odštěpení majetků do jednotlivých rodinných firem
 • restrukturalizace společností dle oborů podnikání
 • podpora pro developerskou činnost
 • nastavení jednotlivých rodinných holdingů včetně zúžení SJM, závětí a rodinných ústav

Návrh možné restrukturalizace

Stávající struktura

Funkční restrukturalizace na úrovni skupiny


Nabízíme objektivní pohled v problematice mezigenerační obměny. Díky našim zkušenostem, širokému expertnímu týmu a spolehlivosti Vám budeme v celém procesu oporou a rádcem.

Související služby

Daňové a účetní služby
Korporátní a obchodní právo
Přeměny a akvizice
Nemovitosti a stavební právo
Transakční poradenství

Specialisté

+420 606 684 711
Michal Šebánek
PARTNER
Specializace na spornou agendu a správu pohledávek
+420 603 170 109
Marek Švehlík
PARTNER
Specializace na korporátní a obchodní právo, přeměny a akvizice, spornou agendu a správu…
+420 731 868 031
Tomáš Ečer
EKONOMICKÝ PORADCE
Specializace na oceňování podniků

Ostatní případové studie

Úspěšné zastupování klienta v daňovém sporu o cca 40 mil. Kč
V roce 2020 zahájil správce daně s klientem daňovou kontrolu na dodržení podmínek pro uplatnění nároku na osvobození od DPH při dodání zboží z ČR do jiného členského státu EU (do Dánska) dle §64 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Správce daně se chystal klientovi doměřit DPH ve výši 18 mil. Kč a sankce v přibližně stejné výši, což by bylo pro klienta, jako středně velkou výrobní rodinou firmu, likvidační.
close ribbon