9 Nejčastějších chyb majitelů při prodeji firmy

Při prodeji firmy se majitelé často dopouštějí několika častých chyb, které mohou mít negativní dopad na výsledek transakce. Zde jsme pro vás shrnuli přehled některých nejčastějších chyb: 

  • Nedostatečná příprava na prodej: 

Mnoho majitelů nepřipravuje firmu na prodej s dostatečným předstihem. To může zahrnovat finanční audity, optimalizaci operací, či zlepšení vzhledu firmy. Můžeme zde zahrnout také nejednotnost rodinné firmy, kdy každý člen rodiny zapojený do chodu firmy má jiný názor na prodej a klade si jiné podmínky – je třeba se názorově sjednotit již před začátkem prodejního procesu. 

  • Přeceňování nebo podceňování hodnoty firmy: 

Nerealistické očekávání ohledně hodnoty firmy může odradit potenciální kupce. Na druhou stranu, podhodnocení může znamenat finanční ztrátu pro prodávajícího. 

  • Nedostatečná diverzifikace klientské základny: 

Firma závislá na několika klíčových zákaznících může být vnímána jako riziková, což může snižovat její atraktivitu pro kupce. 

  • Chyby v právních záležitostech: 

Nedostatečná právní příprava může vést k problémům během prodeje, jako jsou nevyřešené právní spory, špatně strukturované smlouvy nebo neregistrované duševní vlastnictví. 

  • Přílišná angažovanost v každodenním řízení firmy: 

Pokud je majitel firmy nepostradatelný pro její každodenní operace, může to odradit kupce, kteří se obávají obtížného přechodu po prodeji. V opačném případě je většinou potřeba s kupujícím po dohodnutou dobu nadále spolupracovat (nejčastěji okolo 1 roku po prodeji). 

  • Nepoužití odborníků: 

Prodej firmy je komplexní proces, který často vyžaduje pomoc odborníků, jako jsou poradci, právníci a makléři. Mnoho majitelů se snaží prodej řešit sami, což může vést k chybám a neoptimálním výsledkům. 

  • Špatné načasování prodeje: 

Prodej v nevhodném ekonomickém období nebo během poklesu trhu může vést k nižší prodejní ceně. Je důležité sledovat tržní podmínky a načasovat prodej co nejlépe. 

  • Nekomunikace s klíčovými zaměstnanci: 

Neposkytnutí dostatečných informací klíčovým zaměstnancům může vést k nejistotě a ztrátě cenných pracovníků, což může negativně ovlivnit hodnotu firmy. 

  • Podcenění důležitosti due diligence: 

Kupci obvykle provádějí důkladnou due diligence, aby se ujistili o hodnotě a stavu firmy. Podcenění této fáze může způsobit problémy nebo dokonce zrušení transakce. 

 

Pro úspěšný prodej firmy je klíčové se těmto chybám vyhnout, připravit firmu důkladně a vyhledat odbornou pomoc, která zajistí hladký a výhodný proces prodeje. 

 

Pokud v současné době o tomto tématu přemýšlíte, určitě se nám ozvěte. Komplexně Vás tímto procesem provedeme a rádi Vám poradíme nejen s prodejem firmy. Více informací ZDE, nebo přímo u našeho ekonomického poradce Tomáše Ečera.

Ostatní novinky

close ribbon