STRUKTUROVÁNÍ HOLDINGU – cyklistický sortiment

Původní stav:

Na počátku klient vlastnil jednu firmu s.r.o. spolu s dvěma minoritními společníky. Firma vyrábí vlastní sortiment a dováží sortiment zahraniční. Součástí je i hodnotný majetek a cenná průmyslová práva.

 • jedna společnost – výroba a inovace, obchod + majetek (nemovitosti cca 30 mil Kč a průmyslová práva cca 9 mil Kč
 • 1 majitel a další minoritní společníci
 • obrat cca 100 mil Kč / rok

Důvody:

Cílem klienta bylo vypořádání s minoritními společníky, jejichž účast byla spojena jen s částí businessu firmy, zajistit si ochranu před obecnými riziky podnikání i připravit firmu na případné vstupy investorů.

 • ochrana firemního majetku – diverzifikace rizik z podnikání
 • restrukturalizace společnosti pro přehlednější chod
 • eliminace minoritních společníků
 • výhodnější financování
 • umožnění vstupu investorům

Řešení:

Vytvořením holdingu došlo k rozdělení podnikatelských rizik dle jednotlivých podnikatelských aktivit, ke zjednodušení řízení a financování skupiny a k přípravě skupiny na další rozvoj a růst.

 • vytvoření nové společnosti – holdingové uspořádání
 • vytvoření dvou nových společností odštěpením z původní provozní společnosti
 • oddělení financování jednotlivých entit
 • ochrana firemního majetku

Návrh možné restrukturalizace

Stávající struktura

Návrh budoucího stavu

Nabízíme objektivní pohled v problematice mezigenerační obměny. Díky našim zkušenostem, širokému expertnímu týmu a spolehlivosti Vám budeme v celém procesu oporou a rádcem.

Související služby

Daňové a účetní služby
Přeměny a akvizice
Korporátní a obchodní právo
Nemovitosti a stavební právo
Transakční poradenství

Specialisté

+420 606 684 711
Michal Šebánek
PARTNER
Specializace na spornou agendu a správu pohledávek
+420 603 170 109
Marek Švehlík
PARTNER
Specializace na korporátní a obchodní právo, přeměny a akvizice, spornou agendu a správu…
+420 731 868 031
Tomáš Ečer
EKONOMICKÝ PORADCE
Specializace na oceňování podniků

Ostatní případové studie

Úspěšné zastupování klienta v daňovém sporu o cca 40 mil. Kč
V roce 2020 zahájil správce daně s klientem daňovou kontrolu na dodržení podmínek pro uplatnění nároku na osvobození od DPH při dodání zboží z ČR do jiného členského státu EU (do Dánska) dle §64 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Správce daně se chystal klientovi doměřit DPH ve výši 18 mil. Kč a sankce v přibližně stejné výši, což by bylo pro klienta, jako středně velkou výrobní rodinou firmu, likvidační.
close ribbon