Sporná agenda a správa pohledávek

V rámci běžné obchodní činnosti podnikatelských subjektů se mohou objevit desítky sporů vzniklých z různých důvodů: od běžného denního chodu podnikání přes spory z nedodržování či dokonce porušování smluv či právních předpisů, majících ve svém konečném důsledku dopad na finanční situaci podnikatelských subjektů, až po komplexní spory mezi společníky a nebo daňové spory.

Pomáháme klientům s řešením sporných situací, včetně jejich zastupování při mimosoudním vyjednávání, ale i v soudním, rozhodčím či daňovém řízení. Nastavení principů vymáhání pohledávek či komplexní péče včetně zastupování klienta při vymáhání pomůže odstranit osobní rovinu sporu. Najdeme vhodné řešení sporu, eliminujeme zbytečné či šikanózní postupy účastníků sporu, případně řešíme postupy vůči problematickým členům korporací a členům jejich orgánů. Naší specializací je rovněž vymáhání firemních pohledávek.  Více o vymáhání nesporných firemních pohledávek zde.

Jsme připraveni pro vás zajistit:

  • korporátní spory mezi společníky obchodních společností, jejich orgány a jejich mimosoudní a soudní řešení;
  • daňové spory se správci daně a poskytovateli dotací;
  • restrukturalizace firem v potížích včetně řešení úpadkových situací;
  • zastupování v insolvenčním řízení a incidenčních sporech;
  • pracovněprávní spory;
  • obhajoba v trestních věcech majetkových;
  • soudní vymáhání pohledávek z obchodních vztahů.

Garant oblasti

close ribbon