Restrukturalizace a mezigenerační předání společnosti

Rodina začala podnikat v devadesátých letech minulého století a ve svém oboru dnes patří k lídrům trhu. První podnikatelská generace začíná řešit, kdo z potomků převezme otěže a bude pokračovat v rodinném podnikání.

Mezigenerační proces předání bývá hodně individuální. Záleží na mnoha faktorech a téměř vždy se jedná o proces dlouhodobý, kdy se nová generace musí seznámit s řadou věcí. Vše začíná u nejdůležitějšího rozhodnutí – předat a převzít rodinný podnik, jež je doprovázené mnoha diskusemi, překážkami, ale také šťastnými momenty.

V této fázi jsme u klienta nastoupili my a využili několikaleté zkušenosti v oboru mezigeneračního předávání vč. zkušeného týmu seniorních expertů pokrývající široké spektrum odborností a spolehlivostí a snažili se najít nejvhodnější řešení, které by vyhovovalo klientovi a odpovídalo prospěšnému budoucímu rozvoji společnosti. Základní dokument, o který se v mezigeneračním předávání opíráme, je Rodinná ústava. Ta přesně definuje vymezení základních hodnot rodiny, zejména ve vztahu k vlastnictví rodinné firmy, a zároveň také vize podnikatelské rodiny, co se týče společného budoucího rozvoje. Na rodinnou ústavu navazují další kroky, ať už ve formě dohody společníků či akcionářů rodinné firmy, závěti anebo zřízení svěřeneckého fondu.

Nejprve bylo potřeba si vytýčit jednotlivé oblasti:

  • restrukturalizace společnosti pro přehlednější chod a její ochrana v případě nehody
  • příprava společnosti na mezigenerační předání
  • možný rozvoj jiné / další podnikatelské činnosti
  • ochrana rodinného majetku

Očekávané výsledky změn jsou:

  • důvěra a předcházení rozpadům rodiny
  • vyčištění rodinných vztahů (majitelé firem ví, kdo z rodiny patří mezi vlastníky, kdo sedí v managementu či dozorčí radě a kdo má právo na podíl na zisku)
  • ochrana majetku rodiny a eliminace podnikatelských rizik
  • zajištění vedení firmy stanovením nástupnických pravidel, a to vůči synům a dcerám „otce zakladatele“, ale i vůči jejich potomkům, aby firma fungovala po desetiletí či staletí zajištění pracovních míst ve firmě

V uvedeném příkladu jsme se snažili přiblížit modelovou situaci mezigenerační obměny od počátečního stavu až po požadované řešení. Důvodů k mezigeneračnímu předání může být mnoho – od zdravotních, přes syndrom „vyhoření“ až po touhu věnovat se v daném věku jiným aktivitám. Může však nastat situace, kdy není možné společnost předat na některé rodinné členy a řeší se předání podnikání externímu managementu nebo využití svěřeneckých fondů či případný prodej společnosti.

Partner společnosti Marek Švehlík říká: „Nejsme jen advokáti, ale sami řídíme firmu s odkazem na budoucí generaci.“

Související služby

Přeměny a akvizice
Korporátní a obchodní právo
Transakční poradenství
Daňové a účetní služby
Bankovnictví, finance a leasing
Nemovitosti a stavební právo
Sporná agenda a správa pohledávek

Specialisté

+420 603 170 109
Marek Švehlík
PARTNER
Specializace na korporátní a obchodní právo, přeměny a akvizice, spornou agendu a správu…
+420 211 222 244
Jana Süssmilichová
ADVOKÁT / OF COUNSEL
Specializace na korporátní a obchodní právo, nemovitosti a stavební právo
+420 731 868 031
Tomáš Ečer
EKONOMICKÝ PORADCE
Specializace na oceňování podniků
+420 603 386 376
Martin Ježek
EKONOMICKÝ PORADCE
Specializace na finanční řízení a transformační projekty

Ostatní případové studie

close ribbon