STRUKTUROVÁNÍ HOLDINGU – stavební činnost

Původní stav:

 • společnost – stavební činnost
 • jeden 100% majitel
 • obrat cca 100 mil Kč / rok
 • provoz stavební společnosti + nemovitý majetek (cca 30 mil Kč)

Důvody:

 • ochrana firemního majetku – diverzifikace rizik z podnikání
 • zapojení členů rodiny do rozhodovacích procesů
 • příprava společnosti na případný prodej / částečný prodej
 • rozvoj jiné / další podnikatelské činnosti

Řešení:

 • vytvoření nové společnosti – rodinného holdingu. Podíly rozděleny mezi členy rodiny. Nastavení pravidel pro chod – rodinná ústava. Řešení SJM, dědictví;
 • vytvoření nové společnosti odštěpením z původní provozní společnosti;
 • rodinný holding funguje jako společnost pro kumulaci a rozvoj rodinného majetku.

Návrh možné restrukturalizace

Stávající strukturaNávrh budoucího stavu


Nabízíme objektivní pohled v problematice mezigenerační obměny. Díky našim zkušenostem, širokému expertnímu týmu a spolehlivosti Vám budeme v celém procesu oporou a rádcem.

Související služby

Daňové a účetní služby
Korporátní a obchodní právo
Přeměny a akvizice
Nemovitosti a stavební právo
Transakční poradenství

Specialisté

+420 606 684 711
Michal Šebánek
PARTNER
Specializace na spornou agendu a správu pohledávek
+420 603 170 109
Marek Švehlík
PARTNER
Specializace na korporátní a obchodní právo, přeměny a akvizice, spornou agendu a správu…
+420 736 528 128
Alena Tichá
ADVOKÁTKA
Specializace na korporátní a obchodní právo, nemovitosti a stavební právo
+420 731 868 031
Tomáš Ečer
EKONOMICKÝ PORADCE
Specializace na oceňování podniků

Ostatní případové studie

close ribbon