STRUKTUROVÁNÍ HOLDINGU – oblast vytápění

Původní stav:

Majitel firmy s výrobou vlastního sortimentu zaměstnává své potomky, kteří jsou výhledově způsobilí k převzetí vedení firmy. Ve firmě se po dobu její existence nashromáždil majetek a cenná průmyslová práva.

  • společnost – výroba a inovace + majetek (nemovitosti cca 22 mil Kč a průmyslová práva cca 80 mil Kč)
  • jeden 100% majitel
  • obrat cca 250 mil Kč / rok
  • cca 100 zaměstnanců

Důvody:

Klient chce zajistit širší rodině příjmy z firmy, umožnit bezpečné předání vedení firmy svým potomkům při zachování prosperity firmy a minimalizovat obecná rizika podnikání.

  • ochrana firemního majetku – diverzifikace rizik z podnikání
  • restrukturalizace společnosti pro přehlednější chod a předání
  • zapojení členů rodiny do rozhodovacích procesů

Řešení:

Holdingová struktura umožňuje rodině klienta realizovat svůj vliv na podnikání skupiny dle soukromých rodinných pravidel. Vyčleněním majetku došlo k jeho výraznější ochraně. Skupina je připravena na postupné zapojování potomků do chodu podnikání a převzetí vedení nástupci.

  • vytvoření nové společnosti – holdingové uspořádání
  • vytvoření nové společnosti odštěpením z původní provozní společnosti
  • ochrana firemního majetku

Návrh možné restrukturalizace

Stávající struktura

Funkční restrukturalizace na úrovni skupiny

Nabízíme objektivní pohled v problematice mezigenerační obměny. Díky našim zkušenostem, širokému expertnímu týmu a spolehlivosti Vám budeme v celém procesu oporou a rádcem.

Související služby

Daňové a účetní služby
Korporátní a obchodní právo
Přeměny a akvizice
Nemovitosti a stavební právo
Transakční poradenství

Specialisté

+420 606 684 711
Michal Šebánek
PARTNER
Specializace na spornou agendu a správu pohledávek
+420 603 170 109
Marek Švehlík
PARTNER
Specializace na korporátní a obchodní právo, přeměny a akvizice, spornou agendu a správu…
+420 731 868 031
Tomáš Ečer
EKONOMICKÝ PORADCE
Specializace na oceňování podniků

Ostatní případové studie

Úspěšné zastupování klienta v daňovém sporu o cca 40 mil. Kč
V roce 2020 zahájil správce daně s klientem daňovou kontrolu na dodržení podmínek pro uplatnění nároku na osvobození od DPH při dodání zboží z ČR do jiného členského státu EU (do Dánska) dle §64 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Správce daně se chystal klientovi doměřit DPH ve výši 18 mil. Kč a sankce v přibližně stejné výši, což by bylo pro klienta, jako středně velkou výrobní rodinou firmu, likvidační.
close ribbon