Díváme se jinak…

Novinky

ESG reporting

Zkratka ESG (Environmental, Social and Governance) označuje tři klíčová kritéria, která jsou souborem nefinančních ukazatelů výkonnosti, která mají za cíl zajistit, že organizace bude odpovědná.

Mlčenlivost advokátů

Ústavní soud dne 21. listopadu 2023 vynesl stěžejní nález, č. j. IV.ÚS 662/23 #2, týkající se advokátní mlčenlivosti.

Naše služby

V naší poradenské skupině SAMAK se na oblast poradenství díváme jinak. Vnímáme advokacii a daně a transakce vzájemně propojené, a proto hledáme pro Vás ty správné cesty bez rizika rozdílného pohledu advokáta a daňového poradce a transakčního poradce.
Odložte starosti i pochybnosti, přijměte naši profesionální péči o Vaše podnikání!

Nabízíme komplexní multioborovou podporu pro Vás i Vaši firmu, která obsahuje advokátní služby, účetní a daňové poradenství, včetně poradenských služeb při transakcích, podporu při restrukturalizaci, mezigenerační obměně či správě majetku a financování. Hledáme vždy efektivní řešení s úsporou času i prostředků a tím více času pro Vaše vlastní zájmy.

Případové studie

Daňový audit
Jednatel společnosti s ručením omezeným po několik let pověřoval vedením účetnictví a zpracováním přiznání k dani z příjmů právnických osob osobu, která byla v příbuzenském poměru s jedním ze společníků.
SAMAK poradenská skupina

Jsme poradenská skupina, která se umí podívat jinak, a proto již více jak deset let poskytujeme našim klientům komplexní advokátní, daňové a transakční poradenství napříč všemi odvětvími. Naším cílem je pro vás zajistit co nejefektivnější řešení obchodních transakcí a podnikatelských projektů. Garantujeme profesionální tým odborníků s mnohaletou praxí z předních českých a mezinárodních advokátních a daňových kanceláří a klademe důraz na profesionální spolupráci, založenou na důvěře a respektu.

close ribbon