Nejčastější otázky a odpovědi

Jak vyvolat jednání o podmínkách již uzavřené smlouvy?

Pokud v důsledku vyhlášení nouzového stavu dojde k podstatné změně okolností a mezi právy a povinnostmi stran vznikne zvlášť hrubý nepoměr (např. výrazné zvýšení nákladů na plnění, dlouhodobá nemožnost využívání služeb), má strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o podmínkách již uzavřené smlouvy. K obnovení jednání o podmínkách smlouvy musí dojít nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se strana dozvěděla o podstatné změně okolností vedoucích ke zvlášť hrubému nepoměru mezi právy a povinnostmi stran. Na žádost strany je druhá strana povinna jednání o podmínkách již uzavřené smlouvy zahájit a vést. Pokud jednání nevedou k dohodě nebo druhá strana odmítá jednat, může se kterákoli ze stran obrátit na soud, který může smlouvu změnit nebo i zrušit. Po dobu jednání o podmínkách již uzavřené smlouvy stále trvají závazky ze smlouvy, které je třeba plnit.

V důsledku stávající situace nemůžete pokračovat ve sjednaných dodávkách, jste v prodlení s plněním smlouvy?

Epidemii koronaviru COVID-19 a s ní spojená opatření je v aktuální situaci možné považovat za překážku zabraňující řádnému plnění povinností ze smlouvy obecně označovanou jako tzv. „vyšší moc“. Vyšší moc nemá obecně žádný vliv na povinnost stran plnit závazky ze smlouvy, pokud tedy strana neplní své závazky včas, dostává se do prodlení. Druhé straně může z důvodu prodlení vzniknout škoda. Povinnosti uhradit poškozené straně vzniklou škodu je možné se zprostit právě z důvodu vyšší moci. Zproštění se odpovědnosti za škodu však obecně nezbavuje povinnosti uhradit smluvní pokutu dle smlouvy. Konkrétní smlouva může dopady vyšší moci upravovat odchylně, v takovém případě je nezbytné se vždy řídit ustanoveními smlouvy.

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology