Hromadné řízení ve stínu covidových opatření

Od 20. října 2020 je zařazen na jednání Poslanecké sněmovny návrh přepracovaného zákona o hromadných žalobách k prvnímu čtení.

Pokud bude zákon o hromadných žalobách přijat v současném paragrafovém znění, bude se vztahovat pouze na práva spotřebitelů, což však vyloučí možnost dotčených podnikatelů domáhat se společně náhrady za škodu vzniklou v souvislosti s opatřeními vlády týkajících se omezení či uzavření provozu v souvislosti s epidemií COVID-19.

Pokud by však projednání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně mělo vést k jeho vrácení do původně předkládané podoby, tedy do podoby, která by se vztahovala na spory nikoliv jen spotřebitelské, dotčení podnikatelé by měli se svými hromadnými nároky vůči státu ještě šanci. Otázkou však je, jaký konkrétní typ žaloby by měli dotčení podnikatelé využít.

Standardně se totiž podnikatelé se svým nárokem měli v letošním roce obrátit v prvním kroku na Ministerstvo vnitra ČR, a to nejpozději do 6 měsíců od okamžiku vniku jejich konkrétní škody. Proti následnému rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR pak mohou podat do dvou měsíců žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, nicméně tato žaloba se podává k soudům správním. Původní návrh zákona o hromadných žalobách se však týkal pouze věcí projednávaných jinak v občanském soudním řízení. Bylo by tedy zapotřebí nakonstruovat hromadnou žalobu tak, aby v ní šlo spatřit zejména občanskoprávní nárok týkající se omezení soukromého vlastnictví dotčených podnikatelů a příslušný soud mohl takovou hromadnou žalobu připustit a projednat.

Co se však týká spotřebitelských sporů ovlivněných pandemií, které bude možno řešit hromadnou žalobou zcela jistě i pokud bude přijato současné paragrafové znění zákona, jako nejpravděpodobnější se nyní jeví podání hromadné žaloby poškozených klientů cestovních kanceláří za neuskutečněný zájezd či za nedostatečnou refundaci za zájezd zrušený. Jako další možná hromadná žaloba se jeví žaloba proti zdravotnickému zařízení, kterou se mohou domáhat pacienti nedostatečné péče za chaotického chodu v době pandemie či nezajištění potřebných zdravotnických prostředků, např. respirátorů.

Diskutovanou hromadnou žalobou, která bude po přijetí návrhu zákona o hromadných žalobách s velkou pravděpodobností podána, bude žaloba proti poskytovatelům úvěrů. Poskytovatelé úvěrů mohou být terčem hromadných žalob hned z několika různých důvodů, nicméně co se týká důvodu souvisejícího právě s probíhajícími covidovými opatřeními, typicky se může jednat o nároky spotřebitelů za neoprávněně účtované úroky v době probíhajícího opatření o plošném odložení splátek mimo jiné i spotřebitelských úvěrů. Dalšími subjekty momentálně ohroženými hromadnými žalobami jsou různí přepravci osob, ať už v oblasti letecké či železniční dopravy, dále domovy s pečovatelskou službou atp.

Jelikož problematiku hromadných žalob pro Vás dlouhodobě sledujeme, neváhejte se na nás obrátit, pokud nabudete podezření, že právě Vaše firma by mohla být případným terčem jedné z připravovaných hromadných žalob. Jsme totiž připraveni Vás proti mnohdy nadsazeným nárokům spotřebitelů efektivně zastupovat.

V Praze dne 27. října 2020

JUDr. Suzan Vonešová

Rychlý kontakt

+420 211 222 244
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kontakt pro média  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno ve Zlíně
od Weboo Marketing & Technology