Díváme se jinak…

Novinky

Změny u osobních vozidel od roku 2024

Počínaje 1. 1. 2024 se do zákona o daních z příjmů vrací pojem vozidla s daňově omezenou vstupní cenou. Omezení daňového základu u osobních vozidel tedy není úplnou novinkou, v letech 2003 až 2007 již bylo aplikováno a jednalo se o hodnotu 1 500 000 Kč.

Prodej firmy přes IPO, Trh START

Pokud zvažujete prodej firmy přes IPO, případně jinou cestou přes investora, se vším Vám rádi pomůžeme a zajistíme komplexní proces od analýzy až po transakci.

Naše služby

V naší poradenské skupině SAMAK se na oblast poradenství díváme jinak. Vnímáme advokacii a daně a transakce vzájemně propojené, a proto hledáme pro Vás ty správné cesty bez rizika rozdílného pohledu advokáta a daňového poradce a transakčního poradce.
Odložte starosti i pochybnosti, přijměte naši profesionální péči o Vaše podnikání!

Nabízíme komplexní multioborovou podporu pro Vás i Vaši firmu, která obsahuje advokátní služby, účetní a daňové poradenství, včetně poradenských služeb při transakcích, podporu při restrukturalizaci, mezigenerační obměně či správě majetku a financování. Hledáme vždy efektivní řešení s úsporou času i prostředků a tím více času pro Vaše vlastní zájmy.

Případové studie

Úspěšné zastupování klienta v daňovém sporu o cca 40 mil. Kč
V roce 2020 zahájil správce daně s klientem daňovou kontrolu na dodržení podmínek pro uplatnění nároku na osvobození od DPH při dodání zboží z ČR do jiného členského státu EU (do Dánska) dle §64 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Správce daně se chystal klientovi doměřit DPH ve výši 18 mil. Kč a sankce v přibližně stejné výši, což by bylo pro klienta, jako středně velkou výrobní rodinou firmu, likvidační.
SAMAK poradenská skupina

Jsme poradenská skupina, která se umí podívat jinak, a proto již více jak deset let poskytujeme našim klientům komplexní advokátní, daňové a transakční poradenství napříč všemi odvětvími. Naším cílem je pro vás zajistit co nejefektivnější řešení obchodních transakcí a podnikatelských projektů. Garantujeme profesionální tým odborníků s mnohaletou praxí z předních českých a mezinárodních advokátních a daňových kanceláří a klademe důraz na profesionální spolupráci, založenou na důvěře a respektu.

close ribbon